Over diverse onderzoeksresultaten en de invloed van Safety Lights producten op de veiligheid!

Wat is de toegevoegde waarde van Safety Lights voor de gebruikelijke wijze van verlichten met richtingaanwijzers of koplampen? Waarom zou u tot aanschaf overgaan?

Misschien bent u al eens tevreden gebruikers tegengekomen, misschien bent u bekend met de verlichting van Amerikaanse motoren. Misschien heeft u running-lights in films gezien en vielen u die oranje lampjes u extra op. Oranje is een kleur die overdag en 's avonds erg goed contrasteert. Het is ook de kleur van vuur en omdat vuur gevaar betekent, valt dit ons veel eerder op dan wit licht.


Onderzoeksresultaten met betrekking tot ongevallen met motorrijders door S.W.O.V.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en jarenlange onderzoeken stellen vast, dat 75 tot 80 % van de ongevallen met motorrijders heeft te maken met de zichtbaarheid van de motorrijder. Automobilisten melden nogal eens dat ze wel gekeken hebben, maar de motorrijder niet zagen. Heel veel motorrijders hebben na bijna-ongelukken van de automobilist te horen gekregen: “sorry, maar ik zag je écht niet”. Soms wordt gemeld dat de motorrijder wel gezien is, maar dat zijn beweging of snelheid verkeerd werd ingeschat. De meeste ongelukken met motorrijders gebeuren op kruisingen met zowel kruisend verkeer als tegemoetkomende auto's. Voor de motorrijder komt het meeste gevaar namelijk van de voorkant en niet - zoals veel gedacht wordt - van achteren.


Europese onderzoeksresultaten met betrekking tot ongevallen met motorrijders, MAIDS

MAIDS staat voor: Motorcycle Accident In Depth Study. Dit is een Europese studie, gepubliceerd begin 2006. Ook de uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat circa 70% van de ongelukken met (on)zichtbaarheid te maken heeft. Menselijke, voorstelbare fouten. Zoals hiervoor aangegeven: voor motorrijders komt het meeste gevaar van voren, niet van achteren. Voor een samenvatting van de resultaten klik hier. Hier vindt u ook een link naar het volledige rapport.


Waarnemen

Er zijn veel onderzoeken gedaan naar effecten die bij ongelukken meespelen. Om het een en ander beter te begrijpen, eerst iets over ‘waarnemen’. Waarnemen is het gewaarworden van wat er zich buiten ons afspeelt. Omdat er veel meer te zien is dan wij kunnen bevatten, werken onze hersenen met een ‘aandachtsfilter’. Dat filter houdt de meeste informatie tegen. Wij worden ons dus voor maar een gedeelte bewust van wat er valt waar te nemen! En wat wij waarnemen, wordt bepaald door wat wij verwachten te zien en aan de hand van signalen die van de ogen komen.

Een voorbeeld op een ander gebied, namelijk van ‘horen’: herkent u dat je aan de telefoon vaak de naam van de ander de eerste keer verkeerd verstaat? Een ander voorbeeld: als u een auto tegenkomt die u mooi of bijzonder vindt, ziet u daarna pas regelmatig andere exemplaren rondrijden (het valt u dan pas op)! Wilt u nog meer weten over het fenomeen ‘waarnemen’, dan kunt u een duidelijke toelichting vinden in de artikelen uit ProMotor van de KNMV. Hierin worden ook de fysieke aspecten van zien behandeld.

Op armlengte afstand zien wij met onze fovea slechts de nagel van onze pink scherp. De fovea is het gebiedje op ons netvlies van minder dan één vierkante millimeter. Daarmee kunnen wij scherp zien over een hoek van circa 1 graad. Onze ogen bewegen constant en scannen met kleine sprongetjes (saccaden). Daardoor verbetert het resultaat twintig keer: we zien een gebiedje van circa 20 graden scherp. De rest van ons gezichtveld tot een boog van circa 180 graden, wordt naar buiten toe steeds vager. Dit is het zogenaamde perifere blikveld. Binnen dit deel van het blikveld moeten we eerst onze fovea richten, om een specifiek stukje scherp te kunnen zien. Iets zonder meer precies identificeren binnen dit deel van het blikveld lukt niet, maar we worden wel gewaarschuwd voor iets wat daarbinnen aanwezig is als dit beweegt. Het experiment m.b.t. waarnemen laat u dit zelf ervaren. In de artikelen vindt u verder interessante voorbeelden van gezichtbedrog. 

 

Aandachtsblindheid door Universiteit van Harvard 

Aandachtsblindheid: het verschijnsel dat we een object binnen ons gezichtsveld niet waarnemen, tenzij onze aandacht er op gericht is. Aan de universiteit van Harvard is het volgende experiment uitgevoerd. Proefpersonen bekijken een video waarin 2 teams van 3 spelers (het ene team in witte shirts, het andere in zwarte shirts) elkaar een basketbal toespelen. De proefpersonen tellen hoeveel keer de bal binnen één team door de lucht en via de grond wordt gespeeld. Ergens in de video loopt iemand in een gorillakostuum het beeld binnen, stopt, slaat zich op de borst en loopt het beeld weer uit. De gorilla is 9 seconden te zien geweest. De helft (!) van de proefpersonen verklaarde na afloop van de video, de gorilla in het geheel niet gezien te hebben.

 

Veranderingsblindheid door Universiteit van Harvard en programma "hoe zo"

Een ander experiment. Aan een voorbijganger wordt de weg gevraagd en er passeren werklui met een object tussen degene die de weg vraagt en de voorbijganger. Ondertussen wordt de vrager vervangen. Opnieuw de helft (!) van de voorbijgangers nam deze verandering niet waar. Een vergelijkbaar experiment is in het programma "Hoe? Zo!" gedaan, met o.a. Jan Douwe Kroeske en minister Jorritsma. Daar waren de resultaten nog ongunstiger. Wij hebben enkele voorbeelden gevonden van veranderingsblindheid, zie de volgende links: luipaardhuid, markt en haven. De verschillen in de afwisselend getoonde beelden zijn zeer moeilijk waar te nemen, als u niet weet waar u op moet letten. Deze voorbeelden zijn bedoeld om aan te tonen dat het beeld van een motorrijder makkelijk over het hoofd wordt gezien. Dit speelt vooral als je niet vaak motorrijders tegenkomt, of als je hun aanwezigheid niet verwacht. Windows Media Player speelt deze bestanden af. Mocht dit niet werken, download dan de gratis de Quick Time video via de volgende link: http://www.apple.com/nl/quicktime/download/ . NB: Dit geeft geen problemen met Windows Media Player. 

 

Optische illusies?

Op de volgende pagina Wat zie ik? ziet u enkele plaatjes met verrassende effecten. Effecten ten aanzien de werkelijkheid en wat we daarvan denken te zien. Deze twee lopen nogal eens uiteen.

 

Kijken van ervaren automobilisten op kruisingen door universiteit van Sussex

Aan de universiteit van Sussex (Engeland) is onderzoek gedaan naar de visuele zoekstrategie van automobilisten op kruisingen. Daarbij is gelet op de oorzaken van het feit dat motoren relatief vaak niet worden opgemerkt. Gebleken is, dat ervaren automobilisten voorgeprogrammeerde kijkpatronen ontwikkelen. Deze kijkpatronen worden op gebieden van het kruispunt gericht, waar de automobilist op basis van zijn ervaring de meeste informatie verwacht. De automobilist heeft ervaren dat het zinvol is, zich te concentreren op de meest frequente en grote gevaren, namelijk andere auto's en vrachtauto's. De ervaring stuurt zo de aandacht, waardoor er wordt "gezocht" naar gevaren die de automobilist verwacht te zien. Visuele informatie ten aanzien van een minder frequent gevaar, zoals een motorrijder, heeft zo een grotere kans te worden genegeerd. Dit visuele zoekgedrag verloopt buitengewoon snel. Er worden namelijk slechts korte blikken naar links en naar rechts geworpen. Deze blikken duren circa 0,3 seconden, waarin zowel wordt gekeken én wordt beslist. Er treedt daarbij ook nog eens tunnelvisie op: in de ooghoeken (periferie) wordt nog minder waargenomen. 

 

De symmetrie- en de ogenreflex, o.a. door Yamaha (2 ogen kunnen van roofdier zijn)

Het beeld van een naderende auto springt de waarnemer veel gemakkelijker in het oog, dan dat van een motorrijder. Dat komt door de symmetrie van dat beeld en een patroon dat lijkt op 2 ogen. Een symmetrisch beeld, zoals dat van een roofdier, leidt in ons gezichtsveld tot een zeer snelle, gedwongen verplaatsing van de aandacht naar het desbetreffende voorwerp. Twee vlekken, zoals twee ogen, worden door primitieve delen van de hersenen uitermate goed herkend. Jonge kinderen letten het meest op dergelijke patronen. De natuur speelt hierop in: twee oogvlekken vormen ook een belangrijk afschrikkingsignaal op de vleugels van motten en vlinders.


Eind jaren 80 heeft Yamaha in de VS een onderzoek laten doen naar de mate waarin motoren opvallen of niet. Er werden 2 koplampen op beide uiteinden van het stuur van een motorfiets gemonteerd. Het bleek dat de motor op die manier veel beter werd waargenomen. Het schatten van afstand en snelheid door andere deelnemers aan het verkeer wordt veel nauwkeuriger, wanneer er 2 koplampen c.q. lichtvlekken worden gezien, dan met maar 1 koplamp c.q. lichtvlek. Wilt u dit zelf ervaren via een eenvoudig experiment, klik dan hier voor een proefje met een spiegeltje. U zult uw ogen aanvankelijk niet geloven. Veel moderne motoren hebben weliswaar 2 lampen, maar het is maar één lichtvlek!

Wist u dat zeer jonge baby's al op gezichten letten en kunnen aflezen wat uw stemming is? Uw gezichtuitdrukkingen, vrolijk of juist niet, worden gespiegeld door de baby. Je lacht tegen een baby zodat deze ook teruglacht. 

Een andere wetenswaardigheid: laboratoriumratten die zo'n 200 generaties afzonderlijk in het lab verbleven, werden losgelaten. Al binnen 24 uur hadden zij diverse natuurlijke instincten opgepakt. Zo hadden ze paartjes gevormd en holen gebouwd. Ook hadden zij voedsel gezocht, terwijl dat al 200 generaties niet meer nodig was geweest.

Nog een voorbeeld van het genetisch doorgeven van belangrijke informatie (niet eens nodig om te overleven). In een vlooiencircus wordt in de leefruimte van de vlooien een glazen plaat over de ruimte geplaatst. De vlooien ‘stoten dan hun hoofd’ en geven dit door aan het nageslacht. Na enkele weken hoeft er geen plaat meer over de kooi want de vlooien hebben het nageslacht ‘doorgegeven’ niet meer zo hoog te springen.

 

Beweging

Beweging in ons beeld dwingt ook tot aandacht. Als we ons hoofd ‘automatisch’ omdraaien, doen we dit omdat er beweging in een van de ooghoeken werd waargenomen. We richten dan automatisch onze fovea om deze beweging nader te bekijken. Als u het testje heeft gedaan, (testen instincten) heeft u ervaren hoe de hersenen ook in de ooghoeken scannen op beweging en wel buiten ons bewustzijn om. Beweging richt dan automatisch de aandacht op zich. Dit heeft vast te maken met een aangeleerde aandacht voor roofdieren in het struikgewas, wat voor onze voorouders van levensbelang is geweest. Daarom sluipen roofdieren (of wijzelf) als we iemand ongemerkt willen naderen. We kunnen ons (met camouflage) heel lang verbergen, maar juist onze beweging zal ons verraden: dan worden we gezien!

 

Snelheid

Het drukke verkeer gaat veel sneller dan waar wij met ons lichaam voor gemaakt zijn. Normaal gesproken wandelen we met zo’n 5 km per uur. Als we heel hard rennen, komen we tot ca 35 km per uur. Onze hersenen en reacties zijn afgestemd op veel lagere snelheiden dan waar wij met onze voertuigen dagelijks mee te maken hebben. 


Automatische piloot

U zult het vast herkennen: we rijden met name in de auto vaak op de automatische piloot. Een auto is dan ook vaak heel ‘eigen’: een verlengstuk van ons huis. Onderweg denken we aan veel dingen die niet met het rijden te maken hebben. Soms weten we ons achteraf nog maar weinig van de rit te herinneren. Naarmate we vaker aan het verkeer deelnemen en meer in de file staan, neemt dit fenomeen alleen maar toe. 

 

Breedte

De wereld bevindt zich om ons heen. In de breedte dus. Daarom staan onze ogen ook naast elkaar en niet boven elkaar. Brede zaken nemen we dan ook veel eerder waar, dan smalle. Denk daarbij aan een omgevallen boom of lantaarnpaal langs of over de weg. Zolang hij staat is het niet zo veel, maar liggend…

 

Tot zover wat betreft achterliggende wetenschap en natuur

Dit waren in het kort de belangrijkste zaken met betrekking tot waarnemen en waargenomen worden. Wilt u er meer over weten, lees dan alle vier de artikelen uit ProMotor


Safety (running-)Lights ten opzichte van bovengenoemde feiten. 
Gedimd brandende richtingaanwijzers (oranje) en opvallen (flashen) als dit nodig is.

·         Uit onderzoek naar ongevallen blijkt: in 80% van de ongelukken waarbij motorrijders betrokken zijn spelen bovenstaande feiten.

·         Oranje is een opvallende kleur en lijkt op vuur. Deze kleur contrasteert het beste, ongeacht de achtergrond.

·         Voorkomen van aandachtsblindheid. Doordat 2 oranje lampjes op twee ogen lijken, is het risico op aandachtsblindheid veel kleiner. Vooral een motor wordt zo breder en wordt dus eerder waargenomen. Wordt je ondanks die verlichting toch niet gezien, kun je extra opvallen doordat een speciaal flashpatroon van de richtingaanwijzers beweging suggereert. Als u het experiment testen instincten gedaan heeft, begrijpt u meer van de proportionele invloed van het flashen. Tip: Raak bij twijfel de rem even aan, het flashen zorgt voor oogcontact met andere weggebruikers.

·         Voorkomen van veranderingsblindheid. Hier geldt hetzelfde als voor aandachtsblindheid. Ook hier geldt de tip: raak bij twijfel even de rem aan.

·         Kijkstrategie van de automobilist: houd hier rekening mee en zoek met uw verlichting oogcontact. Hier werkt Safety Lights net als bij aandachtsblindheid. Dit zowel wat betreft het ‘twee ogen effect’ als ten aanzien van ‘opvallen als dit nodig is’. Opnieuw: bij twijfel even de rem aanraken om oogcontact te krijgen.

·         Symmetrie- en ogenreflex: de 2 oranje lampjes (naast een witte koplamp) geven een symmetrisch beeld. Daarom is het dus beter geen gebruik te maken van een gele koplamp.

·         Beweging: raak de rem aan en u bewerkstelligt ‘beweging’. Let op: gezien vanuit het tegemoetkomende verkeer staat u stil! Pas hier dus extra op! 

·         Snelheid: houdt hier rekening mee. Niet alleen ten aanzien van het overige verkeer, maar ook voor uzelf.

·         Automatische piloot in de auto: het ‘twee ogen effect’ kan dit doorbreken. Remmen geeft een effectief signaal om een andere verkeersdeelnemer te ‘wekken’. 

·         Breedte: met zacht brandende richtingaanwijzers wordt uw voertuig optisch gezien veel breder.

Het is duidelijk dat we met dit product al heel veel bereiken. Ons doel is immers gezien te worden! Toch is er nog meer mogelijk, namelijk bij het gebruik van uw koplamp.


HeadLights ten opzichte van bovengenoemde feiten. 
Gedimd brandende koplampen, eventueel opvallen (flashen) als dit nodig is.

·         Uit onderzoek naar ongevallen blijkt: in 80% van de ongelukken waarbij motorrijders betrokken zijn spelen bovenstaande feiten.

·         Als de koplampen zachter branden, krijgen ze een opvallender kleur: oranje. Dat lijkt een beetje op vuur, wat ‘gevaar’ betekent. Oranje licht valt daarom eerder op dan wit licht. De lichtvlek van de koplamp wordt veel kleiner. Daardoor wordt de motor achter het licht eerder herkend. Eerdere herkenning leidt tot betere inschattingen. Wilt u foto’s zien, klik dan hier om het effect en de verschillen te zien.

·         Aandachtsblindheid: door de ‘vurige’ kleur is het risico op aandachtsblindheid kleiner. Als u heel even de rem aanraakt, genereren HeadLights bij het remmen een speciaal flashpatroon. Met dit flashen (van het licht van de koplamp) wordt voor anderen beweging gesimuleerd. U valt daardoor extra goed op en u wordt daardoor nog minder snel over het hoofd gezien. Als u het eerder genoemde experiment testen instincten gedaan heeft, begrijpt u de achterliggende werking. Tip: Is een auto nog ver weg, gebruik dan even het ‘automatisch seinen’. Is een auto al dichtbij, raak bij twijfel dan even de rem aan, u flasht en daarna krijgt u oogcontact.

·         Veranderingsblindheid: hier geldt hetzelfde als voor aandachtsblindheid. Ook hier geldt de tip van het bij twijfel even aanraken van de rem of het kort ‘automatisch seinen’.

·         Kijkstrategie automobilist: hij zoekt ‘bekende gevaren’. Houdt hier rekening mee en zoek oogcontact. Ook hier werkt Safety (Duplo) Headlights hetzelfde als bij aandachtsblindheid, zowel wat betreft de opvallender kleur als ten aanzien van ‘opvallen als dit nodig is’. U kunt bij twijfel ook even de rem aanraken of ‘automatisch seinen’ om zo oogcontact te krijgen. Bedenk: oogcontact bewerkstelligen betekent vaak lijfsbehoud.

·         Symmetrie- en ogenreflex: zijn uw koplampen gescheiden en branden beide gedimd, dan vormen deze op afstand twee vlekken. Daarmee voldoen ze aan het vereist van symmetrie en ‘opvallende ogen’.

·         Beweging: raak de rem aan of sein automatisch en u roept in het beeld van de ander ‘beweging’ op. Tip: voor tegemoetkomend verkeer staat u vrijwel stil! Pas dus extra op! Sein zo nodig tijdig even automatisch.

·         Snelheid: houdt hier rekening mee. Niet alleen ten aanzien van het overige verkeer, maar ook voor uzelf.

·         Automatische piloot in de auto: het ‘twee ogen effect’ roept anderen wakker. Als u remt of automatisch seint lukt dit wakker maken zonder meer.

Alles overziend mogen we ervan uitgaan, dat u met onze producten niet meer over het hoofd gezien kunt worden. Dit is zeker het geval na het aanraken van de rem of na het gebruik van het ‘automatisch seinen’. Uitzonderingen zijn ‘afdekongevallen’. Hierbij wordt geen voorrang verleend omdat de ander zich achter obstakels bevond en daardoor niet (tijdig) werd gezien. Let hier dus altijd extra goed op! Zorg dat u zichtbaar blijft. Nadat u de rem heeft aangeraakt trekt u de aandacht en zijn de verkeersdeelnemers met hun aandacht (weer) bij het verkeer. Onze overtuiging van de werking van onze producten wordt extra kracht bijgezet door de ervaringen van de gebruikers ervan. Er zijn al zo'n 10 tot 20 miljoen kilometers verreden onder gebruikmaking van onze producten, en hebben steeds goed gefunctioneerd. 

 

Er is nog een aspect waar u met onze Headlights en vooral met de Duplo Headlights zeer veel plezier van zult hebben. Dit aspect verhoogt ook indirect de veiligheid: het efficiënter verlichten. 

Efficiënter verlichten met behulp van de (Duplo)Headlights.

Bedenkt u eens waar u precies kijkt, als u met dimlicht rijdt. U bent in beweging en kijkt voorbij de plaats waar het dimlicht de weg verlicht! Feitelijk levert dimlicht dus veel licht, maar helaas niet op de plaats waar u kijkt. U kijkt immers (veel) verder weg. Het meest effectief zou het zijn om met grootlicht te rijden. U zou dan echter tegenliggers verblinden, wat zeer onveilig is.

Een beetje grootlicht (dat de tegenligger niet mag en zal hinderen) is daarmee al veel nuttiger dan veel licht dichtbij. Door het licht verder weg te stralen verlicht u efficiënter: een beetje licht op de goede plaats,  in plaats van veel licht op de verkeerde plaats. Neemt u daarnaast een voorbeeld aan de strategie van nachtdieren en ga met minder dimlicht rijden. Uw ogen stellen zich nu binnen enkele seconden gevoeliger in op dit verminderde licht. Hierdoor ziet u nog meer! En wel met name in de verte, precies waar u kijkt. Bij de overgang terug (van gedimd naar meer licht) reageren uw ogen zeer snel. Ter bescherming stellen ze zich ogenblikkelijk minder ongevoelig in. U benut dus 2 factoren waardoor u meer ziet: een beetje licht op de goede plaats (verder weg) en minder licht dichtbij. Uw ogen stellen zich gevoeliger in, waardoor u nog beter ziet! 

 

Wilt u plaatjes bekijken om het verschil te zien, klik dan hier.

Wilt u de specifieke en unieke voordelen van het "attentie signaal bij remmen" in volgorde van belangrijkheid zien, klik dan hier.

Wilt u lezen hoe Safety Lights de communicatie in het verkeer bevordert, klik dan hier.

Blik op de weg met uitleg over zien en verlichten in het donker, klik dan hier. (klik op bekijk uitzending, sleep naar 19:15) 

 

 

[Mocht uw beveiliging actieve inhoud van onze website blokkeren, klik dan op de waarschuwing

 en sta de geblokkeerde inhoud toe om de knop "Sluiten" te laten werken.

Tip: tab bedient geselecteerde knop]

© Safety Lights - Opvallend Veilig!