© Copyright-mededeling

  Safety Lights

geeft u hierbij het recht kopieŽn van artikels en foto's op deze website:

TE TONEN

TE PRINTEN

OP TE SLAAN

onder de volgende VOORWAARDEN:

  • de kopieŽn mogen enkel worden aangewend  voor persoonlijk gebruik

  • (gedeelten van) deze website mag (mogen) alleen worden gebruikt voor informatiedoeleinden

  • (gedeelten van) deze website mag (mogen) niet worden veranderd op welke wijze dan ook

  • op elke kopie of elk gedeelte daarvan moet worden vermeld dat de kopie afkomstig is van Safety Lights.

[Mocht uw beveiliging actieve inhoud van onze website blokkeren, klik dan op de waarschuwing

 en sta de geblokkeerde inhoud toe om de knop "Sluiten" te laten werken.

Tip: tab bedient geselecteerde knop]

© Safety Lights.  Opvallend veilig!

Nb drukfouten in handleidingen, websites, artikelen of elders voorbehouden!