Welke (natuurkundige) effecten werken in het nadeel voor de motorrijder:

Gewoon goed om te weten en rekening mee te houden. A: Het uiterst ongunstig in de ogen schijnen van de koplamp (zeker bij inhalen) en B: De vlek van de koplamp tegen de achtergrond. N.b. de blik in de spiegel is erg kort!

Samengevat: Effect op de ogen: De hogere koplamp van een motor geeft, vooral via de buitenspiegel, een grote doffe plek op het netvlies van de tegenligger waardoor de mens, achter de lichtvlek, vaak niet te zien is. Als een motor optrekt komt de koplamp omhoog en wordt het nog een stuk erger. Ook een passagier is nadelig want daardoor komt de koplamp ook weer meer omhoog.  Meer licht (fellere lampen, Xenon etc.) maakt het ook veel erger. -> Oplossing: minder felle koplamp (dimmen) en minder strooilicht (smalle bundel i.p.v. brede bundel). Wat betreft de achtergrond waartegen een koplamp gezien zou moeten worden: Lichtval tussen de wolken door geeft vaak dat het het asfalt wit kleurt. Ook reflecties via vangrail e.d. geven hetzelfde effect als wanneer u naar een lamp kijkt, (zie foto's onderaan). Hierdoor zijn de vlekken van koplampen en wat erachter zit, vaak niet waarneembaar (onzichtbaar)! U heeft vast weleens gemerkt dat u in de verte veel meer ziet als er geen lampen schijnen. Zodra er dan een lichtje verschijnt ziet u nagenoeg niets meer. 

Het idee is dat hoe groter en feller de vlek van de koplamp is hoe beter! Dit gaat echter niet op voor de relatief kleine motorrijder. Denk maar aan de verlichting op een sportveld, je ziet een felle vlek, maar je kunt niet zien wat er achter zit en je kunt de afstand niet inschatten. Bovendien als je naar de vlek hebt gekeken zie je de rest veel slechter (jouw ogen beschermen zich).

Punt A, het ongunstig in de ogen schijnen betreft 2 situaties, vooral bij inhalen en iets minder bij tegemoetkomen. Bij het optrekken is het allemaal nog véél erger: A omdat de koplamp omhoog komt en B omdat er dan meer spanning opgewekt wordt waardoor de lamp veel harder brandt dan wanneer u bij stationair draaiende motor zou kijken. Neem svp 1 keer de moeite om in uw koplamp te kijken vanaf de hoogte (dit is lager dan uw koplamp) van de buitenspiegel van een gewone auto (zoals een automobilist erin kijkt als u hem inhaalt) en geef dan ook een beetje gas! U moet helaas echt even door de knieën, anders ziet u het echt niet, want het gaat om het licht wat in de ogen schijnt. U ervaart dan hetzelfde als wanneer uw tegenligger over een drempel gaat. Dit ervaart de automobilist dus als u hem inhaalt! Het ligt dus niet aan de automobilist! 

Punt B: Via de buitenspiegel bevindt de koplamp van een motor zich boven de horizon (zie ook de eerste picture hieronder). Hier kan er lucht achter de motorrijder te zien zijn waardoor zijn koplampvlek helemaal wegvalt. Ook kunnen zich achter de motorrijder lichte plekken bevinden zoals de foto's onderaan deze pagina laten zien. 

 

Hoogte van de koplamp bij het inhalen, via de buitenspiegel van de auto:

De koplamp zit hoger dan bij de auto en ook hoger dan de buitenspiegel van een auto of gelijk aan de buitenspiegel van veel auto's. De vlek van jouw licht zit daardoor boven de horizon! Ook kijkt een automobilist via zijn buitenspiegel zeer ongunstig in uw koplamp. Probeer dit zelf eens uit! Zet (in het donker) de motor met brandende koplamp eens achter een auto (liefst met draaiende motor want dan brandt uw koplamp aanzienlijk harder) en kijk eens vanuit de autospiegel in uw koplamp als deze op dimlicht brandt. U ziet dan al gauw niet veel meer dan een ongedefinieerde vlek en nauwelijks een motor of motorrijder. Nb als een motor optrekt (gas geeft) komt zijn voorkant omhoog waardoor de koplamp aanzienlijk hoger gericht wordt en de ander nog meer van het dimlicht op zijn netvlies krijgt! Sta hier svp even bij stil en kijk eens in je eigen koplamp op deze ongunstige manier.
Bedenk ook dat uw kijkrichting omhoog is (de koplamp zit hoger dan de spiegel). Als (overdag) de achtergrond van de motor de lucht is (en geen begroeiing of bebouwing), valt de vlek tegen de lucht mogelijk zelfs volledig weg. Het is dus mogelijk dat u bij het inhalen helemaal niet wordt gezien! Vandaar het nut (noodzaak) van gedimd grootlicht! Zie plaatje 1.

        

Pas dus overdag op bij het inhalen op lange rechte wegen met weinig bebouwing aan de horizon achter je . Heeft u onze producten nog niet zet dan minimaal uw richting of de alarmlichten aan bij dit inhalen en bij voorkeur ook uw dimlicht uit! De 2e foto toont het verschil tussen gedimd grootlicht, links, en gedimd dimlicht, rechts. Het volle dimlicht is niet te fotograferen omdat het te fel is. Nb onze ogen werken vergelijkbaar met een fototoestel. Wat slecht te fotograferen is, is dus ook een probleem op ons netvlies.

Probeer het svp voor uzelf! Kijk 1 keer in uw eigen koplamp! Bedenk dat als u erop zit deze aan de achterkant inveert en dus voor omhoog komt. Met een passagier of bij remmen is dit nog erger. U moet dus echt vanuit een lagere positie dan de buitenspiegel van een auto hiernaar kijken om hetzelfde effect te krijgen als wanneer u inhaalt! Heeft u daarbij lucht achter de motorfiets dan is dit nog beter. Hoeveel ziet u nu nog van uw motorfiets en de berijder?  

 

Hoogte van de koplamp bij tegemoetkomen vanuit een lage auto:

Als u vanuit de meeste auto's (laag) naar tegemoetkomende tegenliggers kijkt, zitten de koplampen (de lichtvlekken) hoger in uw beeld naarmate de auto tegenligger verder weg is. Zie foto 1, de streep staat voor de horizon in de spiegel, maar het geldt ook voor tegenliggers. (Hoe hoger de koplamp, hoe verder weg de ander nog is!) Komt u een motor tegen (met hogere koplamp), dan schat u de afstand tot die motor daardoor groter in, dan hij in werkelijkheid is. Houd hier rekening mee.

De koplamp van de auto verlicht de weg vlak voor de auto. Daardoor lijken in het beeld dat je hebt van een tegenligger, de vlekken van die koplamp ‘aan de wereld vast te zitten’.  We zijn eraan gewend veel auto’s tegen te komen: we herkennen de auto direct. Bij een motorfiets echter, zit de koplamp hoger! Er is geen 'verbinding met de wereld’ en de vlek die je ziet hangt als het ware in de lucht. Het kan net zo goed een laagvliegend object zijn! En als de motor gas geeft komt er nog meer van het dimlicht op het netvlies waardoor de motorrijder al gauw, geheel verborgen gaat achter zijn koplampvlek! Hier helpen de running-lights zeer goed: een koplamp met een of twee permanent brandende richtingaanwijzers maakt de motor direct als motor herkenbaar!

Nb.: We gaan er hierbij van uit dat het ‘lichtvlek’ van de motorrijder al gezien is/wordt. Dit is echter bij veel ongevallen niet het geval! Hiertegen werkt het via de running-lights suggereren van 2 ogen erg goed om gezien te worden. Ook de beweging van het ‘flashen als u remt’ of de beweging van het ‘automatisch even 'uit' seinen’ van de Double Headlights maakt u weer zichtbaar! En last but not least maken de Headlights de koplampvlek ook veel kleiner. Met een kleinere koplampvlek wordt de mens achter het licht gezien. De mens wordt gegarandeerd minder gauw over het hoofd gezien dan de lichtvlek. 

Optrekken met de motor:

Als u gas geeft met een motorfiets komt de voorkant flink omhoog. Bedenk wat dit met uw koplamp doet t.o.v. de tegenligger. Hij kijkt er zeer ongunstig in. Bedenk ook dat een automobilist veel lager zit en hier dus veel meer last van heeft dan jij op je motorfiets. De ander krijgt nog meer van jouw dimlicht op zijn netvlies!

 

 

Welke feiten werken zowel in het nadeel voor de motorrijder en voor de automobilist:

Lichtval tussen de wolken door:

Zoals u op de foto 3 en 4 kunt zien hebben we ontdekt dat overdag het licht dat tussen de wolken door valt, de weg, die toch zwart is, erg ‘oplicht’. We hebben dit al vaker gezien, voor ons uit. Wat u ook kunt zien is dat de achterkant van ANWB borden en de vangrail ook erg spiegelend kunnen zijn, zie foto 2. Tot slot moet u ook eens naar foto 3 kijken. Als u nogmaals kijkt zult u er een lichtvlekje van de koplamp van een motor in waar kunnen nemen. Zo moeilijk is het dimlicht dus waar te nemen. Zo ongunstig is het dus als er zonlicht tussen de wolken door valt.

  

Kijkt u nog eens naar de 3e foto, die met de politieauto. Als u goed kijkt ontdekt u steeds meer verkeer in die "lichtstreep", verkeer wat je dus onmogelijk kunt waarnemen met een blik in de spiegel.

 

 

Felheid van de koplamp:

Vaak wordt gedacht hoe feller mijn koplamp hoe beter ik opval. Dit is volkomen onjuist want het is feitelijk al te fel. Hoe feller de koplamp, hoe meer licht er op het netvlies van de tegenligger valt, hoe groter en doffer de plek op zijn netvlies (waar het beeld van u nou net zit) en hoe slechter hij u dus ziet. Denk maar aan tegenligger met Xenon, die geven een grote vlek op je netvlies waardoor het gehele beeld (wat je ziet) veel onduidelijker wordt. Bovendien kun je van felle lichtbronnen de afstand en snelheid niet inschatten. Matig dus uw koplampen, hetgeen tevens tot een efficiënter verlichten leidt waardoor u meer ziet in de verte! 

 

© Safety Lights.  Opvallend veilig!