Invloed koplamphoogte

De hoogte van de koplamp speelt een belangrijke rol bij het al dan niet gezien worden. De koplamp van een motor zit gelijk met of hoger dan de buitenspiegel van een gewone personenauto. Op de eerste tekening ziet u een motor met lage koplamp. De streep door het hart van de koplamp zit net boven de horizon. Op de 2e foto ziet u links 25% grootlicht, zonder strooilicht en rechts 25% dimlicht met strooilicht. Wij hebben niet eens het volle dimlicht gefotografeerd want dan zou u alleen een lichtvlek zien en niets meer van de motor. De automobilist kijkt dus om te beginnen recht in de koplamp van een motor waardoor de vlek van het dimlicht nog groter is. De vlek van de koplamp van de lage motor bevindt zich dus ongeveer gelijk met de horizon. Maar andere, hogere motoren zullen in de buitenspiegel van de auto een nog grotere lichtvlek te zien geven en deze vlek bevindt zich dan ook verder boven de horizon! Is de motor op het eerste plaatje nog iets verder weg en is er geen viaduct maar is er lucht achter hem dan ziet de automobilist dus een witte lichtvlek met daarachter witte lucht! De motorrijder gaat dan verborgen achter de vlek van zijn eigen dimlicht. Bedenk ook dat het kijken in de buitenspiegel vaak slechts een korte blik is, waardoor datgene wat eventueel nog zichtbaar is van de motorrijder makklelijk niet gezien wordt.

        

Pas dus overdag op bij het inhalen op lange rechte wegen met weinig bebouwing aan de horizon achter je . Heeft u onze producten nog niet zet dan minimaal uw richting of de alarmlichten aan bij dit inhalen.

Ook 's avonds speelt deze hogere koplamp een belangrijke, nadelige rol. Dit is bij het tegemoet komen. Als u kijkt naar een tegemoetkomende rij auto's dan zit de koplamp van een auto die verder weg is hoger in uw beeld dan van een auto die dichterbij is. Dit is ook te zien op het eerste plaatje, de achterlichten zitten hoger naarmate de auto verder weg is. Dit is vanwege het perspectief. Ziet men vanuit de auto nu een motor aankomen dan zullen we de afstand proberen in te schatten, waarbij we refereren aan de hoogte van de vele koplampen die we gewend zijn te zien, van de auto dus. De koplamp van een motor zit op dezelfde afstand als een auto echter veel hoger dan de "lichtvlekken" van de auto. Als de koplamp van een motor zich net zo hoog in ons beeld bevindt als die van een auto, dan is de motor veel verder weg! Jammer dan voor de motorrijder want hij is dus veel dichter bij dan wij denken.

Uit de derde en vierde foto blijkt dat het niet alleen lucht op de achtergrond hoeft te zijn om tegen weg te vallen. Er is regelmatig lichtval die 'witte strepen" in de omgeving veroorzaken waardoor het verkeer dat zich hierin bevindt praktisch onzichtbaar wordt.

  

Kijkt u nog eens naar de 3e foto, die met de politieauto. Als u goed kijkt ontdekt u steeds meer verkeer in die "lichtstreep", verkeer wat je dus onmogelijk kunt waarnemen met een blik in de spiegel.

[Mocht uw beveiliging actieve inhoud van onze website blokkeren, klik dan op de waarschuwing

 en sta de geblokkeerde inhoud toe om de knop "Vorige" te laten werken.]

Safety Lights.  Opvallend veilig!